Az Európa-kapu ETT által 2018. december 5-én szervezett konferencia egyik célja az volt, hogy a térségben a jövőben kidolgozásra kerülő határ menti klímastratégiához kapcsolódó törekvéseink bemutassuk és azon stratégiai prioritásokat amelyek szorosan kapcsolódónak a térség gazdaságfejlesztési törekvéseihez is. A másik célunk ezen rendezvénnyel az volt, hogy az Európai Unió tagállamainak határ menti övezeteiben tervezett közös lépések eredményessége érdekében a jogi akadálymentesítés területén fellépjünk az Európai Uniós intézmények felé.

A Konferenciát megelőzően Közgyűlés került megrendezésre mely keretében a tagönkormányzattok döntöttek egy szándéknyilatkozat elfogadásáról mely a jogi akadálymentesít tűzi ki célul. Ugyan csak a Közgyűlés döntött új igazgató megválasztásáról is.

Térségünkben, határ menti településeinken nincs együttműködés a vízkészlet védelmére, a felszíni vizek megóvására, a csapadék víz kezelésére, nincsenek kiépült öntözési rendszerek, nincs összehangolt energiapolitika és csak időszaki nyomai vannak az ágazati együttműködésnek.

Hiányzik a határokon átnyúló vízgazdálkodási, erdőgazdálkodási, vadgazdálkodási együttműködés, stb. Kevés a feldolgozóipari kapacitás, nincs hűtőkapacitás, termelvényeink feldolgozás nélkül, nyomott áron kerülnek a kereskedelmi forgalomban.

A konferenciát Tasó László, az Európa-kapu ETT Elnöke, Országgyűlési Képviselő nyitotta meg, bemutatván az Európa-kapu ETT elkövetkező időszakra vonatkozó terveit és célkitűzéseit.

Nagy öröm és egyben megtisztelő volt számunkra, hogy rendezvényünkön Kiss-Parciu Péter, helyettes államtitkár – Külgazdasági és Külügyminisztérium részéről köszöntötte a részvevőket és biztosított minket arról, hogy az irány amin elindultuk megfelelő.

Ezt követően az Európai Parlament részéről, Winkler Gyula és Bocskor Andrea, képviselők köszöntötték a részvevőket. A rendezvényen a tagtelepüléseink Megyei Önkormányzati Elnökei is jelen voltak. Megtisztelték jelenlétükkel és köszöntötték a részvevőket: Pásztor Sándor (Bihar Megyei Önkormányzat), Pajna Zoltán (Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat) és Pataki Csaba (Szatmár Megyei Önkormányzat). Köszönjük Szabó Ödön, Romániai Parlamenti Képviselőnek jelenlétét és biztató szavait.

A rendezvény második részében „A klímaváltozás stratégiái és az EGTC-k tapasztalatai” szekcióban a következő előadások hangzottak el: Roca Radu a romániai Környezetvédelmi Minisztérium Helyettes Államtitkára „A Romániai Klímaváltozásra vonatkozó stratégia prioritásai mezőgazdasági és erdészeti szektorban” címmel tartott előadást. Ezt követően Kovács Barbara, Éghajlat-politika nemzeti kapcsolattartó, Innovációs és Technológiai Minisztérium munkatársa, „Klímaváltozás és éghajlat politika Magyarországon” címmel tartott előadást.

Claudia Zdrenghea, osztályvezető asszony a RomániaiFejlesztési Minisztériumból „Romániai EGTC-k” címmel tartott előadást. Ezt követően dr. Antall Andrea a magyarországi Külgazdasági és Külügyminisztérium jogi referense tartott előadást a „Magyarországi EGTC-k” címmel. Ezt követően két ETT mutatkozott be, a magyar-horvát határ mentén fekvő Mura ETT és a portugál-spanyol határtérségben elhelyezkedő Zasnet ETT.

A Mura ETT-t, dr. Nagyné Ágota projektmenedzser képviselte, míg a Zasnet ETT-t pedig Ana Carvalho, igazgató.

A szekciót dr. Zsembeli József zárta, a Debreceni Egyetem kutatója és a Karcagi Kutatóintézet igazgatója tartotta, előadásának címe „A klímaváltozás és ahhoz történő alkalmazkodás agrotechnikai lehetőségei”.

A konferencia a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásával valósul meg(Projekt azonosítószáma KKM/12143-5/2018/Adm)