2018. május 18-án közgyűlést tartott az Európa-kapu ETT, a nyíradonyi Gencsy-kúriában.

Az ülést Tasó László, az ETT Elnöke nyitotta meg, majd Kovács Apor igazgató köszöntötte a jelenlévőket.

Az első napirendi pont keretében, Kovács Apor, az Európa-kapu ETT igazgatója ismertette a 2017-es évben megvalósított szakmai tevékenységeket, beszámolt az elért eredményekről és ismertette a 2017. évi pénzügyi adatokat is.

A második napirendi pont keretében megválasztásra került az igazgató személye. Tasó László elnök javaslatára a taggyűlés egyhangúan megválasztotta igazgatónak Kovács Aport, aki eddig is betöltötte a pozíciót.

Végezetül az Elnök és az igazgató tájékoztatta a közgyűlés tagjait az elérhető aktuális pályázati lehetőségekről, az Európa-kapu jövőbeli terveiről, amik között kiemelt figyelmet kap az őszre tervezett szakmai konferencia és a kommunkációs tevékenység erősítése.