Projektek

Energia a hulladékből

Nyíradony Város Önkormányzata partnerségben Majtény Község Önkormányzatával (Projekt Partner minőségben) támogatási kérelmet nyújtottak be 2012-ben a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében és támogatásban részesültek. A pályázat címe „Energia hulladékból – a mezőgazdasági és erdészeti zöld hulladékok feldolgozása a regionális hulladékmenedzsmenthez való alkalmazkodás céljából” (Zöld hulladék). A pályázat célja, hogy kiegészítse a regionális hulladékfeldolgozást egy új, innovatív eljárással, mégpedig úgy, hogy a mezőgazdasági és erdészeti hulladékból két gépsor segítségével pellet és brikett készül, a magyar partner az erdészeti, míg a román partner a mezőgazdasági hulladékot dolgozza fel. A pályázat keretében, a partnerek közösen alkalmazzák az új eljárást: mindkét településen beszerzésre kerülnek gépsorok, az érintettek közös workshopok keretében tanulnak a megújuló energiákban rejlő lehetőségékről és a gépek működéséről is.
A pályázat keretében egy új épület készül, Nyíradony-Aradványpusztában (0265/15 hrsz.) ahol az erdészeti hulladékból gyártunk pellet és brikettet, melyek közintézményeink fűtésére alkalmasak, ezzel elősegítvén a határ menti övezetben az új eszközök, eljárások népszerűsítését a „zöld” energia gyártásához kapcsolódóan.
A támogatásnak köszönhetően beszerzésre kerül egy pellet és brikett gépsor, egy traktor és egy felszedő. A traktor és a felszedő segítségével a mezőgazdasági és erdészeti hulladék bekerül a feldolgozóba és ott a két gépsor segítségével készült a pellet és a brikett. A pályázatban útfelújítás is megvalósul, ennek köszönhetően a Nyíradony–Aradványpuszta összekötő úthoz csatlakozó Iskola utca mindösszesen 400 méter hosszban lesz felújítva.
Fontos mérföldkőhöz érkezett a pályázat, hiszen megindultak a közbeszerzési eljárások, ennek köszönhetően rövid időn belül elkezdődik az épület építése és a gépek is megérkeznek az új épületbe. A pályázat zárásának időpontja 2015.október 31., tehát már a téli időszakot közintézményeink úgy kezdik, hogy rendelkezésre áll a pellet és a brikett.
A pályázat keretében megrendezésre került több találkozó a magyar és román partnerintézmények képviselőinek részvételével. A pályázat végéig elkészül a www.nyiradony.hu honlapon egy többnyelvű aloldal, ahol az érdeklődök információkat kaphatnak kezdeményezésünkről, valamint egy közös partneri konferenciára is sor kerül a pályázat eredményeinek ismertetése céljából.
A projekt teljes költségvetése 1.032.454 euró, melyből 513.850 euró a román partner támogatása, míg Nyíradony Város Önkormányzata 518.604 euró támogatásban részesült. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a két tagország támogatásával valósul meg, melyet a partnerek önereje egészít ki. A magyar partner által biztosított önerő mértéke mindösszesen 5%.
További információkat a pályázatról dr. Kres Tünde Tímea projektmenedzsertől kaphatnak a huro_energy@yahoo.com címen vagy a +36-70-4114610-s telefonszámon. A pályázattal kapcsolatos információk elérhetőek a www.nyiradony.hu honlapon is.

www.huro-cbc.eu


 

<< vissza